Kadınların Fikir Kütüphanesi.

Homeopati

0

Homeopati özellikle çocukluk döneminde etkinliği çok yüksek bir yöntem. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Homeopati Uzmanı Dr. Özgün Başaran Kaya

Homeopatinin kökeni nereden geliyor ve nasıl bir tedavi yöntemi?

Yaklaşık 220 yıl kadar önce, Alman hekim ve eczacı Samuel Hahnemann (1755-1843) tarafından geliştirilmiştir. Uzun yıllar yaygın bir tedavi yöntemi olarak kullanılagelmiştir. Doğal, yan etkisiz ve bütünsel bir tedavi yöntemidir. Amacı hastalıkları değil, hastayı yani bedenin tamamını naif bir şekilde tedavi etmektir. Hastaya zarar vermeden uygulanması, yan etkisiz olması, mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanması ve beklenen etkiyi göstermesi amaçlanır. Bedeni fiziksel, duygusal ve zihinsel düzlemde aynı anda değerlendirir ve kökten bir çözüm sunar.

Homeopati için hastalık hangi anlama gelir?

Her birimiz tek bir hücreden büyük bir organizmaya dönüşüyoruz, dolayısıyla mide hücremizle gözlerimizdeki hücreler, damarlarımızdaki hücrelerle beyin hücrelerimiz her zaman birbirleriyle haberdar. Ayrıca duygularımız ve zihnimizle de ayrılmaz bir bütünüz. Bedende bu bütünsellik içinde hipertansiyonumuzla depresyonumuz ya da gastritimizle anksiyetemiz birbiriyle ilişkili. Yani herhangi bir hastalıkta aslında tüm beden etkileniyor. Organ sistemleri tanımlanmış olsa da başka bir yerde yapılıp sonradan birleştirilen bir makine değiliz. Bir bütünüz ve homeopatik yaklaşım, bedeni bir bütün olarak değerlendirip tedavi ediyor.

Çocuklarda nasıl kullanılıyor?

Yeni doğan bebekten itibaren her yaştaki çocuğun akut ve kronik hastalıklarında kullanılır. Akut hastalıklarda uygulanacak tedavide nedene ve duruma yönelik hızla karar verilebilirken, kronik hastalıklar için bütünsel olarak anlamak üzere yapılacak olan uzun yapısal görüşme sonrası uygulanacak tedaviye karar verilir.

Homeopati, çocuklarda kışın görülen hastalıklara yönelik hangi tedavileri sunuyor?

Kış dönemi özellikle çocukların sık sık alt ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği bir dönem. Büyükşehirlerde özellikle 4-10 yaş arası çocuklar ortalama 2 haftada bir enfeksiyon geçiriyorlar. Basit bir enfeksiyonda bile iyileşme 2 haftayı bulurken bu dönemde tekrar enfeksiyona maruz kalmak çocukların çoğu için yıpratıcı oluyor. Bazı çocukların haftada bir antibiyotik kullandığını görüyorum. İşte tam bu noktada homeopatinin önemi ortaya çıkıyor, çünkü özellikle erken dönemde homeopatik tedavi alan çocuklar hızlı ve etkin bir şekilde tedavi olma şansını yakalıyor. Kış döneminde 3 kez ve altında enfeksiyon geçiren çocukların akut durumlarında homeopati yöntemi hızlı bir iyileşme sağlıyor. Ancak özellikle sık; yani 2 haftadan daha kısa sürede tekrar tekrar enfeksiyon geçiren çocukların durumu daha çok kronik olarak değerlendirilip yapısal tedavi uygulamak gerekiyor. Bu yapısal tedavi, bağışıklık sistemini yani aslında tüm bedenin bütünsel bir şekilde güçlenmesini sağlıyor ve kalıcı bir iyileşme olanağı sunuyor.

Homeopatinin önemli ilkeleri var, bunlar neler? Samuel Hahnemann, homeopatinin temellerini belirlerken “benzer benzeri iyileştirir ilkesine dayanarak yapısal tipleri belirledi. Değerlendirmelerde semptomların bütünü ele alınır ve sonuçta hastaya tek seferde tek bir remedi (ilaç) verilir. Her bünyenin hastalanma şekli başka olmakla beraber hastalıkların genel anlamda bir ilerleme yönü mevcut. Fizikselden duygusala, duygusaldan zihinsel düzleme ilerleyen yani aslında daha derine inen hastalık tedavi edilirken hastanın durumuna göre uzun takip süreleri gerekebilir. Hahnemann’ın öğrencilerinden Dr. Hering’in tanımladığı kurallar yol göstericidir:

  1. İyileşme, merkezden çevreye doğru, yani içeriden dışarıya doğru gerçekleşir. Hastanın önce zihinsel durumu, sonra bedensel şikayetleri düzelir. İyileşme, hayati organlardan daha az hayati önemi olan organlara doğru ilerler. –
  2. İyileşme, yukarıdan aşağı doğru yol alır. Önce baş semptomları, sonra gövde, kollar ve bacaklar iyileşir. Ayaklardaki sorunlar genellikle en son iyileşir.
  3. İyileşme, hastalığın son dönemindeki tablodan, başlangıca doğru olur. En son ortaya çıkan semptomlar, genellikle ilk önce iyileşir. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde bu süreç belirgindir.

 

Hastalıkların teşhisi nasıl konulur?

Temel yapıyı anlamak üzere yapılan sözel görüşme ve hastanın durumuna göre yapılan fizik muayeneyle karar verilir. Görüşme sırasında; hastalığın başlangıcından bugüne dek olan sürecin yanı sıra hastanın sıcak-soğukla ilişkisinden uyku düzenine, kabuslarından korkularına, sevdiği/sevmediği gıdalardan diğer insanlarla ilişkisine, duygularının ifadesinden temel karakteristik kişilik özellerine, aile geçmişinden kişiye özel farklı semptomlara kadar pek çok bilgi sorgulanır. Tüm bu bilgiler, hastanın büyük resmini görmemizi sağlar ki bu da uygulayacağımız tedaviye karar vermemizde temel oluşturur.

Homeopatide çocuklar için tedavi nasıl oluyor? Homeopatik tedavide kullanılan homeopatik ilaçlar (remediler) genel olarak bitkiler, mineraller ve hayvanlardan elde edilir. Özel sulandırma teknikleri kullanılarak elde edilen ilaçlar hastanın durumundaki değişikliklerin takibine göre genel olarak tek doz olarak kullanılır. Temel prensipler aynı olmakla birlikte, çocuklarda yapısal görüşme 7 yaş altında ebeveynlerle, 7 yaş üstü ise çocukların kendisi ve ebeveynlerle birlikte yapılır.

Homeopati yöntemi, güvenli ve etkili bir yöntem mi? Aileler çocuklarında güvenle kullanabilir mi? Hamilelik de dahil olmak üzere yenidoğan döneminden yaşlılığa kadar kullanılabilen güvenli ve etkili bir yöntemdir. Özellikle çocukluk döneminde etkinliği çok yüksek olan yöntem olarak göze çarpar. Çocuklarda bilinen hiçbir yan etki gösterilmemiştir. Homeopatik ilaçların (remedilerin) kullanımı sırasında gösterilmiş iç organ hasarı vb bulunmamaktadır.

Homeopatik ilaçların çocuklar için yapılış biçimi farklı mı?

Doğadan elde edilen temel maddelerin, tanımlanmış özel yöntemlerle ortaya çıkarılan özünden belirli sulandırma teknikleriyle elde edilir. Çocuklarınki farklılık göstermiyor. Hazırlanan bu homeopatik ilaçlara remedi ismi verilir ve hem erişkinlerde hem de çocuklarda kullanılırlar. Bu ilaçların yan etkileri nelerdir? Çocuklarda daha mı çok olur?

Aslında yapıya en uygun remedi bulunduğunda hiçbir yan etki gözlenmez, remedinin doğru olmaması durumunda ise hastalığın ilerlemesi gibi bir durum görülebilir ki zaten bu yüzden hastalar durumuna göre sık aralıklarla takip görüşmelerine çağırılır. Burada söz konusu olan ilacın etken maddesinin vücutta yarattığı bir zarardan ziyade hastalığın ilerleyişi olduğundan bu duruma yan etki demek doğru bir anlatım olmayacaktır. Çocuklarda farklılık gözlenmez.

Homeopatik ilaçlar çocuklara hangi şekillerde veriliyor?

Remedilerin emdirildiği küçük şeker topçuklarını kullanıyoruz çoğu zaman. Bazen akut hastalıklarda şiddete bağlı olarak eğer sık kullanacaksak bu kuru doz remediyi sulu doz halinde kullanıyoruz. Remedilerin özel tat ve kokuları olmadığı için çocuklar sadece şeker tadı alıyorlar ki bu da uygulamada ilaç reddi gibi bir sorun yaşamamamıza neden oluyor, yani homeopatik tedaviye çocukların uyumu maksimum oluyor.

Homeopati ülkemizde ne kadar biliniyor? Homeopati, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre en sık kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemi. Aslında 20 yıldan uzun süredir Türkiye’de bilinen ve kullanılan bir yöntem. Ancak son yıllarda bilinirliği giderek arttı. Hatta 2020’de LMHI (Uluslararası Homeopatik Tıp Topluluğu) dünya kongresi Türkiye’de yapılacak. Homeopati, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın da resmi olarak kabul ettiği bir tedavi yöntemi.

 

 

Yorumlar
Yükleniyor...